Föreningsliv startar upp…

En förening är en grupp av personer som bedriver en verksamhet för ett gemensamt ändamål. Det vi har gemensamt i vår förening är många olika saker. Det är också mycket som skiljer oss åt men den gemensamma faktorn, är att vi tycker om att vara aktiva och ha roligt. Vi har inga krav för att få vara med och alla är välkomna på våra aktiviteter.

Föreningarna kan vara av två typer, antingen ideella eller ekonomiska. I vårt fall är allt vi gör nu ideellt, det betyder att medlemmarna deltar utan ersättning. Vi jobbar med detta för att det är roligt helt enkelt.

Jag tänkte att detta kunde vara ett bra forum att meddela alla i föreningen om vad som hänt eller år på gång. Många medlemmar bor på annan ort och är bara här ibland. De vill säkert läsa om vad som händer i föreningen. Vi har skaffat ett hus som vi ska ha som träffpunkt. Det är en medlem som låter oss vara där mot att vi fixar till huset. Det är mycket att göra och det kommer komma många berättelser om detta framöver. Huset är ett ruckel i nuläget men vi hoppas på att det ska bli fint så småningom.

Föreningen har många hantverkare som kan hjälpa till men till vissa saker kommer vi att behöva ta in hjälp. Det är inte klart om hur detta ska finansieras i nuläget men eventuellt kommer föreningen att bli en ekonomisk förening. Om det blir så kommer förutsättningarna ändras och andra regler kommer att gälla. I en ekonomisk förening begränsas medlemmarnas ansvar till den insats som betalats till föreningen. Vi måste också en styrelse med minst tre ledamöter, och en revisor. Dessa ska väljas av föreningsstämman. Lite att fundera över med andra ord.

Alla medlemmar som vill dela med sig  kan skicka in erfarenheter och händelser från vardagslivet till mig, så ska jag se till att medlemmarna får läsa om det här. Många har egna sidor men detta är tänkt som en samlingspunkt där man kan läsa och berätta. Föreningsliv kommer förhoppningsvis bli en källa till glädje och jag hoppas det kommer bli många foton på medlemmarna.